HAKKIMIZDA
   
 

1997 Yılından beri Sosyal Hizmetler’e bağlı olarak Buket Çocuk Evi ve Etüt Merkezi eğitim ve öğretim görevimize en iyi şekilde devam ediyoruz.

Okul öncesi eğitim kurumlarının amacı; öğrenmeyle ilgi uyandırmaktır. Biz de Buket Çocuk Evi olarak bu amaç doğrultusunda anaokulunun, çocuğa bilgi aktarmaktan çok,çocuğun içinde var olan yeteneklerinin serpilip gelişmesine yardımcı olunduğu ve ‘’Burada okuma yazma öğretilmez ,ancak okuma yazma olgunluğu kazandırılır’’inancına sahibiz.

Yirminci çalışma yılımızı doldururken, farklı bir yaklaşım ve anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Eğitimin temel amacı çocuğu benzeştirmek değil ondaki, farklı ilgi ve yetenekleri ortaya çıkararak gelişmesine ortam hazırlamak ve çocuğun sosyal, duygusal,bedensel gelişimine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda asıl hedefimiz; çoklu zeka kuramlarına göre özgüveni gelişmiş, kendini özgürce ifade edebilen, başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarlı,soru soran, araştıran çocuklar yetiştirmektir.

Buket Çocuk Evi & Etüt Merkezi olarak çalışmalarımızı Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaş demokrat bir ortamda gerçekleştirmekteyiz.

Tüm bu eğitimsel amaçları gerçekleştirmeye çalışan bir eğitim kuruluşu olarak, gücümüzün ve garantimizin velilerimizin memnuniyeti olduğunu söyleyerek, saygılarımızı sunarız.

VİZYONUMUZ
Toplumsal ve milli-manevi değerlere bağlı,
Duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, kendine güvenen,
Kendisi ve çevresiyle barışık, mutlu, İç disiplin ve sorumluluk duygusu gelişmiş,
Sosyal ilişkileri güçlü, İşbirliği ve takım çalışmasına istekli,
Değişik görüş ve düşüncelere saygılı,
Yeteneklerini ve yaratıcılığını kullanabilen,
Çevreye ve doğaya duyarlı,
Öz bakım becerilerini kazanmış,
Kendi hakkını ve başkalarının hakkını koruyabilen,
Türkçe ’yi doğru ve düzgün kullanabilen çocuklar yetiştirmek.


MİSYONUMUZ
Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmek.
Yaşayarak, görerek, deneyerek eğitim yapmak.
Gezi, gözlem ve deneylerle öğrenilenleri pekiştirmek.
Çocukların gelişim düzeylerini (duygusal, bilişsel, sosyal, psiko-motor, dil), ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eğitmek.
Serbest zaman etkinlikleri ile çocukların yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve sosyalleşmelerini sağlamak.
Türkçe dil etkinlikleri ile konuşma, anlatma, dinlenme ve iletişim becerileri kazandırmak.
Oyun, müzik, drama etkinlikleri ile kavram gelişimlerini sağlamayı ve öğrenmeyi zevk haline getirmek.
Çocuklara dengeli beslenme ve dinlenmenin ruh ve beden sağlığı için gerekliliğine inandırmak.
Sosyal etkinliklerle (tiyatro, sinema, gezi vb.) bilgi, beceri ve görgülerini arttırmak.
Okul-Aile işbirliğini destekleyerek, eğitimi sürekli hale getirmek.
Okulun ve sınıfların fiziki değişikliklerinin sürekli yenilenmesiyle çocukların estetik duygularının geliştirilmesi ve daha sağlıklı mekanlarda eğitim- öğretim yapmak.
Farklı materyal ve oyuncaklarla çocuklardaki uyarıcı sayısını arttırmak.
Çevre tarafından tercih edilen örnek bir okul olmak.
Çocuklarımızı ilköğretime en iyi şekilde hazırlamak.
Eğitim etkinliklerin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının tespitinin yapılarak planlamayı bu sonuçlar doğrultusunda yapmak

İLKELERİMİZ
Her çocuk özeldir ve ayrı bir kişiliktir. Okulumuz, onların kendi becerileri ve kişilikleri doğrultusunda gelişmelerini destekleyecek bir ortam olarak hazırlanmıştır.

Mutlu ve sağlıklı bir insan olabilmenin temelinde sağlıklı ve doğru desteklenmiş bir çocukluk dönemi yatar. İnsanın hayatında kendini yaşatacak olan özelliklerinin temelleri okul öncesi döneminde atılmaktadır. Bizler içinde bulunduğumuz durumun sorumluluğunun bilincinde olarak üzerimize düşenleri en iyi şekilde gerçekleştirmek için varız.

Eğitimci kadrosu ve bağlı olduğumuz kuruma uygun hazırlanmış öğretim programlarıyla çocuğunuzun gelecek yıllarına hazırlanmasında sağlam bir alt yapı oluşturacaktır.

Her çocuğun dünyanın en değerli çocuğu olduğu anlayışından yola çıkarak gelecekte edinecekleri kişiliği temellendirmek adına çocukları;
• Sorumluluklarını alabilen,
• İsteklerini ve ihtiyaçlarını sağlıklı ve düzgün bir Türkçe ile ifade edebilen,
• Sosyal ortamlarda var olabilen,
• Olumsuzluk ve sorunlarla başa çıkabilen,
• Bardağın dolu yanını görebilen, çocuklar olarak yetiştirmek eğitim felsefemizi oluşturmuştur.

 Buket Çocukevi ve Çocuk Kulübü, Etüt Merkezi - Bornova/İzmir
Tel :0232 342 65 25      Adres : 57 Sok. No:11 Bornova - İzmir


Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN

İZMİR ANAOKULLARI REHBERİ ÜYESİDİR